Avis legal i Politica de cookies

Condiciones d’ús i política de privadesa

En compliment del que es disposa en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem els nostres usuaris que el titular del lloc web situat en el domini www.proyoga-yamuna.com és PROYOGA S.L, domiciliada en carrer de Ravella, 12, Entlo 3, 08021 Barcelona, C.I.F.: B58061953.

L’exploració del lloc web de PROYOGA S.L, situat en el domini www.proyoga-yamuna.com i de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta les “Condicions d’ús i política de privadesa” i d’aquest lloc web. En cas que no estigui d’acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.

Productes i serveis

Mitjançant aquest lloc web PROYOGA S.L, posa a la disposició dels usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per la societat. La informació oferta no constitueix una oferta comercial, sent necessari establir relació individual i directa amb la gestora per conèixer les característiques de les seves inversions i els requisits de comercialització. En tot cas, la contractació dels productes i serveis de PROYOGA S.L es regirà per les seves Condicions Generals i Particulars de Contractació.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els dissenys, marques, logotips, noms, imatges, gràfics, icones i altre contingut del lloc web són titularitat de PROYOGA S.L, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l’accés al lloc web implica cessió per part de PROYOGA S.L de tals drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del mateix i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial d’aquests, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per PROYOGA S.L en les presents “Condicions d’ús”. Els continguts, textos, logotips, dissenys, imatges, fotografies, i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el mateix lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. En cas que els usuaris desitgin utilitzar les marques, logotips, noms o qualsevol altre signe distintiu disponibles en el lloc web de PROYOGA S.L, poden sol·licitar l’autorització necessària posant-se en contacte amb la societat, dirigint-se a la mateixa pels mitjans de contacte indicats en les presents “Condicions d’ús”.
L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l’expressament permès per PROYOGA S.L, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà a PROYOGA S.L per a l’exercici de quantes accions, tan civils com a penals, emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web

L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.

Hipervincles

Aquest lloc web conté hipervínculos amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per PROYOGA S.L, no sent responsable aquesta del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i PROYOGA S.L no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria corresponent en internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. PROYOGA S.L no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests hiperenlaces. Aquells usuaris que desitgin establir hipervínculos al present lloc web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el mateix o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que PROYOGA S.L autoritza el hipervínculo, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenlace al lloc web. L’establiment del hipervínculo no implica en cap cas l’existència de cap relació entre PROYOGA S.L i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi el mateix. Queda prohibit l’establiment de hipervínculos al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats en internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervínculos que, respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés al mateix, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna. En el cas que PROYOGA S.L, tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícit, constitutiu de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

Intercanvi o difusió d’informació

PROYOGA S.L declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts al fet que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Des de PROYOGA S.L no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. PROYOGA S.L no respondrà per qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

PROYOGA S.L no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat a tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. A pesar que PROYOGA S.L desitja prestar als seus usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, PROYOGA S.L intentaria minimitzar les conseqüències d’aquesta interrupció perquè els seus usuaris es vegin afectats en la menor mesura possible, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés al present lloc web.

Comunicacions comercials

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l’acceptació d’aquestes “Condicions d’ús”, l’usuari autoritza expressament a PROYOGA S.L a remetre-li a l’adreça d’e-mail que proporcioni com contacto comunicacions comercials promocionals o publicitàries, tret que expressament manifesti la seva oposició. L’usuari podrà abstenir-se d’acceptar aquest tipus de tractament de dades, a través del marcat de la casella de verificació (check box) que es facilita de forma específica en el nostre formulari de contacte.

Actualització i modificació de la pàgina web

PROYOGA S.L es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, a qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Tractament de dades de l’usuari

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat a la web o a través del correu electrònic, està autoritzant expressament a PROYOGA S.L al tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions o consultes i per mantenir-li informat sobre els serveis de PROYOGA S.L. Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de PROYOGA YAMUNA S.L degudament inscrit en el RAEPD, i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 i altra normativa vigent.

PROYOGA S.L no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se PROYOGA S.L el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a PROYOGA S.L Responsable del Fitxer, situat en l’adreça facilitada en l’encapçalament o a través del mail info@proyoga-yamuna.com.

Politica de cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).
La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència d’aquestes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquesta pàgina web, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del website.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Chrome
Edge
Explorer
Firefox
Safari

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.